NEWS

TCC Best Awards 2020 “ฝ่าวิกฤต….ด้วยจรรยาบรรณ"

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัทไมลอทท์  แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับรางวัล TCC Best Awards

หอการค้าไทยได้มีการเปิดโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น (TCC Best Awards 2020) ประจำปีพ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมบริษัทที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและการทำงาน โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับผลวิจัยธุรกิจด้านจรรยาบรรณโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คำแนะนำด้านธุรกิจจากคณะกรรมการตัดสิน และสิทธิการเป็นสมาชิกชมรมจรรยาบรรณ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสที่จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรีหากผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการอีกด้วย โดยในการนี้บริษัทไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การตัดสินทั้ง 10 ข้อของโครงการดังกล่าว อาทิเช่น มีการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จริยธรรม และดำเนินการด้วยแนวทางที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทของเราจึงได้รับรางวัล TCC Best Awards จากศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  MORE
  10 Apr 2021
 • ARE-QP Award 2020
  ARE-QP Award 2020
  MORE
  13 Nov 2020
 • กีฬาสีประจำปี 2563
  กีฬาสีประจำปี 2563
  MORE
  25 Feb 2020
ecovadis
Sedex
TUV
SGS ISO 22716
SGS BRC
DMSc
TUV
MALAL
GREEN
องค์กร Organization
CONTACT CONTACT